VIM

Binnen mijn praktijk heb ik een (vanuit de Wkkgz verplicht) registratiesysteem een procedure voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna-)incidenten, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de cliënt schade heeft geleden, kan lijden of had kunnen lijden. In het laatste geval gaat het om een zogenoemd bijna-incident, waarbij door het tijdig opmerken van de gebeurtenis kon worden voorkomen dat de cliënt schade leed. Binnen deze procedure is de veilige omgang met de gegevens gewaarborgd.

Zie ook voor datalek  link .

 

Door Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden is sinds 1999 in Tilburg Reeshof gevestigd. Onze praktijk legt zich toe op onderzoek en behandeling van psychische klachten en problemen bij volwassenen vanaf 18 jaar. Wij hebben contracten afgesloten met de meeste ziektekostenverzekeraars. U kunt telefonisch contact opnemen met J.de Leuw, psychotherapeut/gz-psycholoog of L. Gijsbers, gz-psycholoog.