Onze praktijk

Psychotherapiepraktijk De Bijstervelde


Ieder mens wordt in zijn of haar leven wel eens met problemen geconfronteerd. Gelukkig zijn deze vaak van tijdelijke aard. Wij hebben in de loop van ons leven geleerd om op een heel eigen manier met problemen om te gaan: veel mensen ervaren dat het hen oplucht, wanneer ze er met iemand over praten. Anderen willen juist alleen adviezen horen en daar zelf mee verder gaan. Of er niet steeds over piekeren, maar ook eens gezonde afleiding zoeken. Zo kunnen wij vaak zelf met steun in de eigen omgeving een uitweg vinden.

Bij welke klachten kunnen wij hulp bieden?

Wij behandelen volwassenen vanaf 18 jaar in onze praktijk die bijvoorbeeld last hebben van:

  • angsten en depressieve stemmingen,
  • klachten als gevolg van (werk)stress,
  • gebrek aan weerbaarheid,
  • onverwerkte rouw,
  • klachten na traumatische ervaringen,
  • dwanggedachten en dwanghandelingen,
  • levensfaseproblemen.

Ook bieden wij hulp aan echtparen met relatieproblemen.

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Behandelvormen

 • Psychologische behandeling
  Heeft u een beperkt aantal klachten, dan kan een kortdurende psychologische behandeling van bijvoorbeeld vijf tot tien gesprekken voldoende zijn om uw klachten te verhelpen. Kortdurende behandeling is ook geschikt wanneer u ondanks klachten toch nog min of meer tevreden kunt zijn over hoe uw leven verloopt.
 • Psychotherapie
  Klachten die jaren geleden zijn ontstaan, kunnen meestal niet zo snel worden opgelost. Het is dan vaak niet voldoende om klachten te behandelen zònder uw ervaringen uit het verleden in de behandeling mee te nemen. Psychotherapie is een meer intensieve vorm van hulp. Daarbij wordt ook van u gevraagd om naar vroegere ervaringen te kijken en naar uw gedachten en gevoelens die dat kan oproepen. Vaak wordt dat als positief ervaren, al kan het ook confronterend zijn. Daar is moed en inzet voor nodig.

Tevredenheid over behandelingen

Wij meten de behandelingstevredenheid met gebruik van de CQ-index. Cliënten beoordelen de behandeling met gemiddeld “zeer tevreden”.