Praktijk

Psychotherapiepraktijk De Bijstervelde


Ieder mens wordt in zijn of haar leven wel eens met problemen geconfronteerd. Gelukkig zijn deze vaak van tijdelijke aard. Wij hebben in de loop van ons leven geleerd om op een heel eigen manier met problemen om te gaan: veel mensen ervaren dat het hen oplucht, wanneer ze er met iemand over praten. Anderen willen juist alleen adviezen horen en daar zelf mee verder gaan. Of er niet steeds over piekeren, maar ook eens gezonde afleiding zoeken. Zo kunnen wij vaak zelf met steun in de eigen omgeving een uitweg vinden.

Bij welke klachten kan ik hulp bieden?

Ik behandel  volwassenen vanaf 18 jaar in mijn praktijk die bijvoorbeeld last hebben van:

  • angsten en depressieve stemmingen,
  • klachten als gevolg van (werk)stress,
  • gebrek aan weerbaarheid,
  • onverwerkte rouw,
  • klachten na traumatische ervaringen,
  • dwanggedachten en dwanghandelingen,
  • levensfaseproblemen.

 

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Behandelvormen

 • Psychologische behandeling
  Heeft u een beperkt aantal klachten, dan kan een kortdurende psychologische behandeling van bijvoorbeeld vijf tot tien gesprekken voldoende zijn om uw klachten te verhelpen. Kortdurende behandeling is ook geschikt wanneer u ondanks klachten toch nog min of meer tevreden kunt zijn over hoe uw leven verloopt.
 • Psychotherapie
  Klachten die jaren geleden zijn ontstaan, kunnen meestal niet zo snel worden opgelost. Het is dan vaak niet voldoende om klachten te behandelen zònder uw ervaringen uit het verleden in de behandeling mee te nemen. Psychotherapie is een meer intensieve vorm van hulp. Daarbij wordt ook van u gevraagd om naar vroegere ervaringen te kijken en naar uw gedachten en gevoelens die dat kan oproepen. Vaak wordt dat als positief ervaren, al kan het ook confronterend zijn. Daar is moed en inzet voor nodig.

Tevredenheid over behandelingen

Wij meten de behandelingstevredenheid met gebruik van de CQ-index. Cliënten beoordelen de behandeling met gemiddeld “zeer tevreden”.

Huisregels 

Van maandag t/m vrijdag is de praktijk binnen kantooruren geopend voor behandelingen. We zijn elke dag telefonisch bereikbaar van 07.45 tot en met 08.15 op telefoonnummer  013-5711893.  U kan ook het antwoordapparaat inspreken. Wij nemen  z.s.m. contact met u op.

No Show

De zorgverzekeraar vergoedt geen no show. Bij annulering korter dan 24 uur, wordt de afspraak in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is 80 euro. Afmelden afspraak via telefoon 013-5711893.

Zorg tijdens avond, nacht en weekend

Onze praktijk is geopend op weekdagen in principe van 8.30 – 18.00 uur. We hanteren geen crisis-spreekuren. Mocht u tijdens avond, nacht of weekend dringend hulp nodig hebben, dan dient u zich te wenden tot de huisartspost , via tel 085-5360300.

Bereikbaarheid.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Waarneming in verband met vakantie:

Tijdens vakanties kunt u, zo nodig, terecht bij een collega. Dit wordt met u persoonlijk afgesproken. Vakantieperiodes worden ruim van te voren met u gecommuniceerd. Waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij mij in behandeling zijn.

Voor zeer dringende zaken en bij crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Lidmaatschap.

Ik ben lid van de LVVP, de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Ik ben ook BIG-geregistreerd als psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. (BIG nummer : 09047072125 / Beroep Gezondheidspsycholoog/  Specialisme Klinisch Psycholoog).