Werkwijze

Werkwijze


Intake
In de eerste gesprekken na uw aanmelding, de intakefase, willen wij samen met u beter begrijpen hoe uw klachten zijn ontstaan en verlopen. Na de intake stellen wij een behandelplan op. Wij bespreken met u de doelen die u wilt bereiken en wat de mogelijkheden van de behandeling zijn. Daarna geeft u aan of u het met het plan eens kunt zijn.

Behandeling
Wanneer u in behandeling komt, duurt een gesprek ongeveer drie kwartier. Meestal is dat één gesprek per week of eens in de twee weken. Aan de hand van de doelen die aan het begin van de behandeling door u en ons zijn afgesproken, wordt in de loop van de behandeling met u doorgenomen wat er is bereikt en waaraan nog verder kan worden gewerkt. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring) waarbij klachten en tevredenheid over de behandelrelatie wordt gemeten.

Vergoedingen

Kortdurende behandelingen en psychotherapie worden grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Met ingang van 2014 heeft iedereen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dit bedrag houdt de zorgverzekeraar in op het totaal van alle zorgkosten in een jaar (zoals ziekenhuis, medicijnen en psychologische zorg). Je kunt bij je zorgverzekeraar terecht voor vragen over je eigen specifieke situatie en mate waarin het eigen risico al is gebruikt.

Beroepscode en wettelijke bepalingen 
De (vrijgevestigd) psychotherapeut en psycholoog zijn bij hun beroepsuitoefening gehouden aan de beroepscode zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, het Nederlands Instituut voor Psychologen, de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en de regelgeving volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl, of de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.nl.

Methoden

Wij hanteren verschillende methodes, de belangrijkste worden hieronder kort toegelicht.

EMDR

Deze methode is ontdekt en ontwikkeld door mw. Shapiro. Ze ontdekte bij toeval het effect op de hersenen van afwisselde zintuiglijke prikkels, zoals tikjes die afwisselend links en rechts in het oor klinken. Traumatische herinneringen worden in combinatie met deze prikkels makkelijker verwerkt. Dit gaat volgens een stapsgewijze aanpak waarbij een belangrijk beeld uit de traumatische gebeurtenis centraal staat, tot het moment waarop de emotionele lading die aan de herinnering kleeft, geheel of in ieder geval grotendeels verdwenen is.

Cognitieve gedragstherapie

Mensen hebben vaak problemen als gevolg van hun gevoelens of stemming, bijvoorbeeld ze zijn somber gestemd. Deze gevoelens en stemmingen worden beïnvloed door gedrag en gedachten. De cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van gedrag en gedachten, om via deze weg ook de gevoelens te beïnvloeden.

Soms is het doel juist als eerste het gedrag of de gedachten aan te pakken, bijvoorbeeld bij een dwangstoornis of bij dwanggedachten. Een systematische aanpak waarbij stapje voor stapje het gedrag en/of de gedachten worden veranderd kan dan helpen oud ongewenst gedrag en/of gedachten te veranderen in nieuw gewenst gedrag en/of gedachten.

Kortdurende Dynamische Therapie (ISTDP of EDT)

Dit is een kortdurende vorm van psychotherapie gericht op het verkrijgen van meer inzicht in eigen gevoelens en reacties op die gevoelens. Klachten worden vaak veroorzaakt door standaardreacties op gevoelens, (bijvoorbeeld negeren van gevoelens door zich op het werk te storten) die bedoeld zijn om niet geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld pijn, of boosheid. Juist door de aandacht wel te richten op deze gevoelens en hun lichamelijke signalen, kunnen mensen beter omgaan met de problemen van het dagelijks leven. Om dat te bereiken moeten mensen zich bewust worden van die standaardreacties die ze hebben opgebouwd om niet bij dat gevoel te komen. Als dat eenmaal lukt ervaren mensen het als een bevrijding en verdwijnen de klachten.

EFT

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy en is bedoeld voor echtparen die relatieproblemen hebben. De problemen komen vaak voort uit een patroon van met elkaar omgaan dat de partners in de loop van hun relatie met elkaar ontwikkeld hebben. Hoewel ze begonnen zijn als liefhebbend koppel, zijn er zaken in hun relatie geslopen die ze liever niet hebben, maar waarvan ze op zeker moment niet meer weten hoe het te stoppen: iedere keer komen ze weer terecht in ruzie of stilzwijgen, verwijten of terugtrekken, of een combinatie daarvan. Het wordt steeds lastiger het patroon te doorbreken op eigen kracht. De EFT therapeut helpt daarbij, door te focussen op de onderliggende emoties, zoals de angst om er alleen voor te komen staan, of het verdriet om pijnlijke momenten die zich in de relatie hebben voorgedaan.

E-Health

Psychologenpraktijk De Bijstervelde gebruikt hiervoor het programma  “Karify”.  In dit systeem zijn diverse programma’s beschikbaar waaronder:

‘omgaan met depressie’, ‘omgaan met angst en,  paniek’, ‘omgaan met burn-out’ en ‘omgaan met sociale angst’.

Via dit programma kan u ook beveiligd berichten versturen. Voor meer informatie, zie onderstaande link.

https://debijstervelde.karify.com/. 

Een online behandeling wordt ook wel E-health , internettherapie of internetbehandeling genoemd. U kan bij ons ook een online (gedeeltelijke) behandeling volgen.