Vergoeding

Kosten

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, indien er een erkende DSM IV diagnose gesteld is. Voor 2021 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Achmea, Multizorg, Menzis) een contract afgesloten  voor zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ, behalve met Caresq ( Promovendum, Aevitae, Eucare, Iptiq  National Academic, Besured). Het verplichte eigen risico van 385 euro wordt in 2021 door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Zelf betalen.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 95% van het NZa tarief van 98 euro per sessie.

Niet alle GGZ-behandelingen worden vergoed.

De diagnose aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen komen voor vergoeding niet meer in aanmerking.

Behandelingen die niet onder de verzekerende zorg vallen moeten via een OZP ( Overige Product) in rekening gebracht worden bij de cliënt. Het OZP tarief is 95%  van het door de NZa vastgestelde maximum tarief van 98 euro per sessie.

No Show

De zorgverzekeraar vergoedt geen no show.

Bij annulering korter dan 24 uur, wordt de afspraak in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is 46 euro.

Voor meer info over betalingsvoorwaarden, bezoek onderstaande website :

www.lvvp.info