Vergoeding

Zorgprestatiemodel

De vergoeding van de gesprekken verloopt via een nieuw bekostigingssysteem namelijk het “zorgprestatiemodel”.

Voor informatie zie bijgaande link :

zorgprestatiemodel LVVP

Planning = realisatie

Bij de facturering van de gesprekken wordt uitgegaan van de tijd die vooraf in de agenda is gepland. Is dit 60 minuten dan wordt dit aangehouden ook al duurt het consult iets langer of iets korter (is realisatie). Echter duurt het consult 15 of meer minuten langer of korter dan wordt de te factureren tijd aangepast in 75 of 45 minuten.

Voor meer informatie: klik hierop

Kosten

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, indien er een erkende DSM IV diagnose gesteld is. Voor 2024 hebben wij met  alle zorgverzekeraars  ( zie link) een contract afgesloten  voor zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ. Het verplichte eigen risico van 385 euro wordt in 2024 door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Zelf betalen.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 98 % van het NZa tarief algemeen. Zie onder voor specificatie NZA tarief.

Niet alle GGZ-behandelingen worden vergoed.

De diagnose aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen komen voor vergoeding niet meer in aanmerking.

Behandelingen die niet onder de verzekerende zorg vallen moeten via een OZP ( Overige Product) in rekening gebracht worden bij de cliënt. Het OZP tarief is 98%  van het door de NZa vastgestelde tarief ( 50 minuten). Zie onder voor specificatie.

NZA Tarief 2024 klinisch psycholoog specificatie :    zie link

No Show

De zorgverzekeraar vergoedt geen no show.

Bij annulering korter dan 24 uur, wordt de afspraak in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is 80 euro.

Voor meer info over betalingsvoorwaarden, bezoek onderstaande website :

www.lvvp.info