Klachtenregeling

Onze praktijk valt onder onderstaande klachtenregeling: ( zie link) voor de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Mocht er in de behandeling iets zijn waar u ontevreden over bent, geef dit dan aan. Komen wij er samen niet uit, dan kan u overwegen om een klacht in… Lees verder Klachtenregeling

Corona-Virus

De praktijk hanteert de richtlijnen van het RIVM rondom Corona-virus om verdere verspreiding te voorkomen. Derhalve vragen wij u om bij verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts NIET de praktijk te bezoeken. U kunt de afspraak kosteloos verzetten. Als u milde klachten heeft dan kan, in plaats van een  face to face gesprek, een telefonisch consult… Lees verder Corona-Virus

AVG

Lees hier het  AVG protocol.  

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik hier om het kwaliteitsstatuut van onze praktijk in te zien.  

Wachttijd

Momenteel geldt er een wachttijd van 16 weken  (januari 2022). De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep, of bij welke zorgverzekering u bent aangeslotenWanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons als zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4… Lees verder Wachttijd