E-health

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Vorig jaar zijn wij gestart met het aanbieden van e-health. Hiervoor zijn diverse programma’s beschikbaar waaronder:

omgaan met depressie’, ‘omgaan met angst en,  paniek’, ‘omgaan met burn-out’ en ‘omgaan met sociale angst’.

Indien uw voorkeur uitgaat naar e-health, is het altijd raadzaam om deze methode af te wisselen met face-to-face behandelcontacten, vooral om de continuïteit in de behandeling veilig te stellen.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

 

 

Veranderingen : 2015

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

De website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is online:

www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Deze site geeft cliënten uitleg over de verandering in de zorg .

Psychologenpraktijk De Bijstervelde heeft in 2015 met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten :

Achmea ( OZF, Interpolis, FBTO, Avero, Nedasco, IAK,Aevitae, Turien, Agis)

Multizorg( ONVZ,SDR,PNO, Amersfoortse, Ditzo, Eno, Salland, Holland Zorg, Energiek, Zorg en Zekerheid, Careso, IAK)

CZ, Deltalloyd,Ohra, Unive

VGZ, IZZ, IZA, Unie

Frieslandverzekering

Menzis , Anderzorg

DSW

Nieuwe Locatie Alphen NB

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Nieuwe locatie Alphen NB 

In het voorjaar van 2013 hebben wij ons gevestigd in de praktijk van dr. A. Schepens, huisarts. Wij ge­ven psychologische hulp. We zijn nu bijna een half jaar be­zig en het bevalt ons prima. We hebben regelmatig overleg met de huisarts en zo kunnen we de ontwikkelingen van de cliënt nog beter volgen en, zo nodig, bijsturen.

De vraag is altijd wanneer gaat u een psycholoog consulteren? Ieder mens wordt in zijn of haar leven wel eens met problemen geconfronteerd. Gelukkig zijn deze vaak van tijdelijke aard. Wij hebben in de loop van ons leven geleerd om op een heel eigen manier met problemen om te gaan: veel mensen erva­ren dat het hen oplucht wan­neer ze er met iemand over praten. Anderen willen juist alleen adviezen horen en daar zelf mee verder gaan. Of er niet steeds over piekeren, maar ook een gezonde afleiding zoeken. Zo kunnen we zelf met steun in de eigen omgeving een uitweg vinden.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de problemen te groot zijn geworden. Soms heb­ben we er niet voldoende zicht op gekregen, of we weten niet hoe we er op een gezonde ma­nier mee om kunnen gaan. Mis­schien hebben we in korte tijd veel teveel meegemaakt en zijn we daardoor uit balans geraakt. Of we zijn teveel gaan piekeren en krijgen te weinig nachtrust. Zo kunnen problemen nogal eens zichzelf versterken en psy­chische klachten veroorzaken. Voor de meeste mensen is dan de tijd gekomen om hulp van buiten te zoeken.

Misschien denkt u er over om naar een psycholoog te gaan die u kan helpen bij het over­winnen van uw klachten.

Bijvoorbeeld, door te leren om situaties die u moeilijk vindt, anders aan te pakken. Of door angsten te overwinnen, pijnlij­ke en traumatische ervaringen te verwerken, of omdat u meer tevreden wilt zijn over hoe u omgaat met mensen in uw om­geving. Wij geven kortdurende psychologische behandelingen en langer durende psychothe­rapeutische behandelingen.

Bij vragen, neem gerust vrijblijvend contact op.

Veranderingen: 2014

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

De huisarts krijgt vanaf 2014 extra geld om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 de eerstelijns psychologische zorg). Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. (in 2013 de tweedelijns GGZ). Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of gespecialiseerde GGZ.

U kunt bij Psychologenpraktijk Bijstervelden terecht voor zowel  BASIS  GGZ  (in 2013 de eerstelijns psychologische zorg ) als gespecialiseerde GGZ (in 2013 de tweedelijns GGZ).

Voor meer informatie  kunt u ons altijd  bellen  (013-5711893) of mailen (psychotherapie@versatel.nl)