VIM

Binnen mijn praktijk heb ik een (vanuit de Wkkgz verplicht) registratiesysteem een procedure voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna-)incidenten, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de cliënt schade heeft geleden, kan lijden of had kunnen… Lees verder VIM

Klachtenregeling

Mijn praktijk valt onder onderstaande klachtenregeling:  voor de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Mocht er in de behandeling iets zijn waar u ontevreden over bent, geef dit dan aan. Komen wij er samen niet uit, dan kan u overwegen om een klacht in te dienen bij… Lees verder Klachtenregeling

AVG

Lees hier het  AVG protocol. Overeenkomstig de AVG-wetgeving heb ik een verwerkingsovereenkomst met Incura, Karify en Zorgmail. Hierin is besloten dat gegevens van cliënten op een beveiligde manier, volgens de nen-normering, worden verwerkt. Het gaat over het EPD, E-health en beveiligd mailen.  

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Zie onderstaande link https://www.psychologiepraktijkbijsterveldenlaan.nl/wp-content/uploads/2022/03/kwaliteitsstatuut-2022-3.pdf      

Wachttijd

Momenteel geldt er een wachttijd vanaf april  2024 :  6 maanden  De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep, of bij welke zorgverzekering u bent aangeslotenWanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons als zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen… Lees verder Wachttijd