Klachtenregeling

Onze praktijk valt onder onderstaande klachtenregeling: ( zie link) voor de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Mocht er in de behandeling iets zijn waar u ontevreden over bent, geef dit dan aan. Komen wij er samen niet uit, dan kan u overwegen om een klacht in… Lees verder Klachtenregeling

Corona-Virus

De praktijk hanteert de richtlijnen van het RIVM rondom Corona-virus om verdere verspreiding te voorkomen. Derhalve vragen wij u om bij verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts NIET de praktijk te bezoeken. U kunt de afspraak kosteloos verzetten. Als u milde klachten heeft dan kan, in plaats van een  face to face gesprek, een telefonisch consult… Lees verder Corona-Virus

AVG

Lees hier het  AVG protocol.  

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Zie onderstaande link https://www.psychologiepraktijkbijsterveldenlaan.nl/wp-content/uploads/2022/03/kwaliteitsstatuut-2022-3.pdf      

Wachttijd

Momenteel geldt er een wachttijd van 4 maanden  (september 2023 ) De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep, of bij welke zorgverzekering u bent aangeslotenWanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons als zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen… Lees verder Wachttijd