Auteur Archief

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden is sinds 1999 in Tilburg Reeshof gevestigd. Onze praktijk legt zich toe op onderzoek en behandeling van psychische klachten en problemen bij volwassenen vanaf 18 jaar. Wij hebben contracten afgesloten met de meeste ziektekostenverzekeraars. U kunt telefonisch contact opnemen met J.de Leuw, psychotherapeut/gz-psycholoog of L. Gijsbers, gz-psycholoog.

Klachtenregeling

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Onze praktijk valt onder onderstaande klachtenregeling: ( zie link)

Mocht er in de behandeling iets zijn waar u ontevreden over bent, geef dit dan aan. Komen wij er samen niet uit, dan kan u overwegen om een klacht in te dienen bij de LVVP. (zie link)

Corona-Virus

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

De praktijk hanteert de richtlijnen van het RIVM rondom Corona-virus om verdere verspreiding te voorkomen. Derhalve vragen wij u om bij verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts NIET de praktijk te bezoeken. U kunt de afspraak kosteloos verzetten. Als u milde klachten heeft dan kan, in plaats van een  face to face gesprek, een telefonisch consult aangeboden worden of gebruik gemaakt worden van beeldbellen ( WESEEDO- Incura). Neem bij klachten contact op met ons zodat wij dit kunnen bespreken   

Kwaliteitsstatuut

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik hier om het kwaliteitsstatuut van onze praktijk in te zien.

 

Wachttijd

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Momenteel geldt er een wachttijd van 16 weken  (oktober 2021).

De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep, of bij welke zorgverzekering u bent aangesloten
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons als zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).