Nieuwe Locatie Alphen NB

Toegevoegd door Psychologiepraktijk Bijstervelden op . Geplaatst in Geen categorie

Nieuwe locatie Alphen NB 

In het voorjaar van 2013 hebben wij ons gevestigd in de praktijk van dr. A. Schepens, huisarts. Wij ge­ven psychologische hulp. We zijn nu bijna een half jaar be­zig en het bevalt ons prima. We hebben regelmatig overleg met de huisarts en zo kunnen we de ontwikkelingen van de cliënt nog beter volgen en, zo nodig, bijsturen.

De vraag is altijd wanneer gaat u een psycholoog consulteren? Ieder mens wordt in zijn of haar leven wel eens met problemen geconfronteerd. Gelukkig zijn deze vaak van tijdelijke aard. Wij hebben in de loop van ons leven geleerd om op een heel eigen manier met problemen om te gaan: veel mensen erva­ren dat het hen oplucht wan­neer ze er met iemand over praten. Anderen willen juist alleen adviezen horen en daar zelf mee verder gaan. Of er niet steeds over piekeren, maar ook een gezonde afleiding zoeken. Zo kunnen we zelf met steun in de eigen omgeving een uitweg vinden.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de problemen te groot zijn geworden. Soms heb­ben we er niet voldoende zicht op gekregen, of we weten niet hoe we er op een gezonde ma­nier mee om kunnen gaan. Mis­schien hebben we in korte tijd veel teveel meegemaakt en zijn we daardoor uit balans geraakt. Of we zijn teveel gaan piekeren en krijgen te weinig nachtrust. Zo kunnen problemen nogal eens zichzelf versterken en psy­chische klachten veroorzaken. Voor de meeste mensen is dan de tijd gekomen om hulp van buiten te zoeken.

Misschien denkt u er over om naar een psycholoog te gaan die u kan helpen bij het over­winnen van uw klachten.

Bijvoorbeeld, door te leren om situaties die u moeilijk vindt, anders aan te pakken. Of door angsten te overwinnen, pijnlij­ke en traumatische ervaringen te verwerken, of omdat u meer tevreden wilt zijn over hoe u omgaat met mensen in uw om­geving. Wij geven kortdurende psychologische behandelingen en langer durende psychothe­rapeutische behandelingen.

Bij vragen, neem gerust vrijblijvend contact op.

Psychologiepraktijk Bijstervelden

Psychologiepraktijk Bijstervelden is sinds 1999 in Tilburg Reeshof gevestigd. Onze praktijk legt zich toe op onderzoek en behandeling van psychische klachten en problemen bij volwassenen vanaf 18 jaar. Wij hebben contracten afgesloten met de meeste ziektekostenverzekeraars. U kunt telefonisch contact opnemen met J.de Leuw, psychotherapeut/gz-psycholoog of L. Gijsbers, gz-psycholoog.